Vol 1, No 1 (2012)

SEPTEMBER-OCTOBER 2012

Table of Contents

Articles

PankajKumar Verma
Ashish Dhamat, Jalpa G. patel, N. M Patel
PDF
Deva Dasu, Srinivasa p Babu, Divya G Teja
PDF
Seelam Harika, Avula Prameela Rani, Chandra Bala Sekaran
PDF
D Sandhya T Kumari, Swarna B Latha, Singara M A Charya
PDF
Deepak Manik Nagrik, Damodar Motiram Ambhore, Janakiram Bajirao Devhade, Shrikant Sahebrao Patil
PDF
Dushyant Singh, Amita Gaurav Dimri, Pankaj Goyal, Abhishek Chauhan
PDF
Krishnaveni A, Santh Rani Thaakur
PDF
Lukkad R Harish, Mundada A. S
PDF
S.K Itagi, R.K Naik
PDF
P Florence Suma, Asna Urooj
PDF
Pankaj Kumar Verma, Manjula K. Saxena
PDF
Amol S Shyamkuwar, Narendra G Deogade, Bharat J Wadher
PDF
Pankaj Goyal, Abhishek Chauhan, M.L Aggarwal, K.M Chacko
PDF
Raaz Maheshwari, Bina Rani, Ankita Garg, Magan Prasad
PDF